İçerikler

 PDF

KOAH’ın Tanımı Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri

Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK

 Özet  PDF

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Patoloji, Patogenez ve Patofizyoloji

Uzm. Dr. Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ

 Özet  PDF

Solunum Fonksiyon Testleri

Doç. Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI

 Özet  PDF

KOAH’da Biobelirteçler ve Fenotipler

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

 Özet  PDF

Astım-KOAH Overlap

Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU

 Özet  PDF

KOAH Atak ve Tedavisi

Uzm. Dr. Aslıhan GÜRÜN KAYA, Prof. Dr. Akın KAYA

 Özet  PDF

KOAH’ın Önlenmesi (Sigara Bırakma ve Diğer Koruyucu Önlemler, Aşılar)

Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN

 Özet  PDF

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Farmakolojik Tedavi

Prof. Dr. Esra ERTAN YAZAR1, Uzm. Dr. Mesut BAYRAKTAROĞLU2

 Özet  PDF

KOAH’da Pulmoner Rehabilitasyon

Doç. Dr. Hülya ŞAHİN1, Doç. Dr. Esra PEHLİVAN2

 Özet  PDF

KOAH’da Palyatif Tedavi ve Yaşam Sonu Planlama

Doç. Dr. Özlem ORUÇ

 Özet  PDF

KOAH’da Uzun Süreli Oksijen Tedavisi ve Mekanik Ventilasyon

Uzm. Dr. Hamza OGÜN1, Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU2

 Özet  PDF

Bronkoskopik Girişimsel Tedavi

Doç. Dr. Demet TURAN, Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

 Özet  PDF

KOAH’da Cerrahi Tedavi ve Transplantasyon

Op. Dr. Mustafa Vedat DOĞRU, Prof. Dr. Muzaffer METİN

 Özet  PDF

Alfa-1 Antitripsin Eksikliği İle İlişkili KOAH

Uzm. Dr. Miraç ÖZ, Prof. Dr. Sevgi Behiye SARYAL

 Özet  PDF

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Komorbiditeler

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Emine PARSPUR, Doç. Dr. Ümran ERBAY

 Özet  PDF