İçerikler

 PDF

1. Akciğer Kanserinde Sublober Rezeksiyon Endikasyonları

Op. Dr. Gökhan KOCAMAN, Prof. Dr. Cabir YÜKSEL

 Özet  PDF

2. Bronkoskopik Anatomi

Doç. Dr. Demet TURAN, Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN

 Özet  PDF

3. Radyolojik Segment Anatomisi

Uzm. Dr. İlhan Nahit MUTLU, Prof. Dr. Özgür KILIÇKESMEZ

 Özet  PDF

4. Sağ Üst Lob Apikal Segmentektomi (RS1)

Prof. Dr. Kenan Can CEYLAN1, Op. Dr. Güntuğ BATIHAN2

 Özet  PDF

5. Sağ Üst Anterior Segmentektomi (RS3)

Doç. Dr. Cemal AKER, Prof. Dr. Levent CANSEVER, Dr. Melek ERK

 Özet  PDF

6. Sağ Posterior Segmentektomi (RS2)

Op. Dr. Salih BİLEN1, Doç. Dr. Özkan SAYDAM2

 Özet  PDF

7. Sağ Apiko-Anterior Segmentektomi (RS1 + RS3)

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÜRZ, Prof. Dr. Ahmet BAŞOĞLU

 Özet  PDF

8. Sağ Üst Lob Apikal ve Posterior Segmentektomi (RS1 + RS2)

Dr. Melek AĞKOÇ, Prof. Dr. Akif TURNA

 Özet  PDF

9. Sağ Alt Lob Süperior Segmentektomiler (RS6)

Doç. Dr. Serkan YAZGAN

 Özet  PDF

10. Sağ Alt Lob Common- Bazal Segmentektomiler (RS7-10)

Doç. Dr. Volkan ERDOĞU, Prof. Dr. Muzaffer METİN

 Özet  PDF

11. Sol Akciğer Üst Lob Anterior Segmentektomi (S3)

Op. Dr. Kamran ALİYEV1, Dr. Elçin SÜLEYMANOV2, Prof. Dr. Hüseyin MELEK2

 Özet  PDF

12. Sol Üst Lob Apikoposterior Segmentektomi (LS1-2)

Prof. Dr. Celalettin İbrahim KOCATÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Cem Emrah KALAFAT

 Özet  PDF

13. Sol Trisegmentektomi (LS1-2-3)

Dr. Arda SARIGÜL, Öğr. Gör. Dr. Salih DUMAN, Prof. Dr. Murat KARA

 Özet  PDF

14. VATS Linguler Segmentektomi (LS4+LS5)

Prof. Dr. Korkut BOSTANCI1, Op. Dr. Sezer ASLAN2

 Özet  PDF

15. Sol Alt Süperior Segmentektomi (LS6)

Prof. Dr. Atilla EROĞLU, Prof. Dr. Yener AYDIN, Doç. Dr. Ali Bilal ULAS

 Özet  PDF

16. Sol Akciğer Alt Lob Bazal Segmentektomiler (LS7-10)

Doç. Dr. Mustafa Vedat DOĞRU1, Op. Dr. Umut KİLİMCİ2

 Özet  PDF

17. Segmentektomilerlerde Subksifoid Yaklaşım

Op. Dr. Merve EKİNCİ FİDAN, Dr. Dilekhan KİZİR, Doç. Dr. Celal Buğra SEZEN

 Özet  PDF

18. Segmentektomilerde Robotik Cerrahi Yaklaşım

Prof. Dr. Erkan KABA1, Op. Dr. Halit YARDIMCI2

 Özet  PDF