İçerikler

 PDF

1. Kardiyolojik Hastalıklar ve Akciğer

Dr. Öğr. Üyesi Nur Aleyna YETKİN, Prof. Dr. Nuri TUTAR

 Özet  PDF

2. Hematopoetik Kök Hücre Nakli, Solid Organ Nakli ve Akciğer

Uzm. Dr. Özlem IŞIK1, Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR2

 Özet  PDF

4. İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları, Karaciğer Yetmezliği ve Akciğerler

Prof. Dr. Bahar KURT1, Uzm. Dr. Kerem ENSARİOĞLU2

 Özet  PDF

5. Hematolojik Hastalıklar ve Akciğer

Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ

 Özet  PDF

3. Primer İmmün Yetmezlik Bozukluğunun Pulmoner Komplikasyonları

Doç. Dr. Nalan OGAN1, Doç. Dr. İlkay KOCA2

 Özet  PDF

6. Romatoid Artrit, Bağ Doku Hastalıkları ve Akciğer

Uzm. Dr. Mehmet Akif BALTACI, Uzm. Dr. Emine Gözde AYDEMİR GÜLÖKSÜZ

 Özet  PDF

7. Sistemik Vaskülitler ve Akciğer

Uzm. Dr. Aysun AKSOY

 Özet  PDF

8. Endokrin Hastalıklar ve Akciğer

Uzm. Dr. Ayshan MAMMADOVA1, Prof. Dr. Nilgün YILMAZ DEMİRCİ2

 Özet  PDF

9. Nöromusküler Hastalıklar ve Akciğer

Dr. Öğr. Üyesi Miraç ÖZ, Prof. Dr. Akın KAYA

 Özet  PDF

10. Obstetrik-Jinekolojik Hastalıklar ve Akciğer

Prof. Dr. Gamze KIRKIL

 Özet  PDF

11. Böbrek Hastalıkları ve Akciğer

Doç. Dr. Hilmi Erdem SÜMBÜL, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ali ÖZTÜRK

 Özet  PDF

12. HIV ve Akciğer

Prof. Dr. Nurhayat SAYDAM

 Özet  PDF