İçerikler

 PDF

1. Bronşektazide Etyoloji ve Patogenez

Doç. Dr. Pınar YILDIZ GÜLHAN1, Uzm. Dr. Muhammet GÜLHAN2

 Özet  PDF

2. Bronşektazi ve İmmün Yetmezlik

Dr. Öğr. Üyesi Müge ERBAY

 Özet  PDF

3. Primer Siliyer Diskinezi

Prof. Dr. Nazan ÇOBANOĞLU

 Özet  PDF

4. Sarı Tırnak Sendromu

Dr. Öğr. Üyesi Veysi TEKİN

 Özet  PDF

5. Bronşektazide Klinik ve Fonksiyonel Değerlendirme

Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR

 Özet  PDF

6. Bronşektazide İnflamatuvar Belirteçler

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇOLAK

 Özet  PDF

7. Radyolojik Değerlendirme

Doç. Dr. Ayşegül GÜRSOY ÇORUH

 Özet  PDF

8. Astım, Bronşektazi ve ABPA

Uzm. Dr. Şeyma ÖZDEN, Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM

 Özet  PDF

9. KOAH, Alfa-1 Antitripsin Eksikliği ve Bronşektazi

Doç. Dr. Halil İbrahim YAKAR

 Özet  PDF

10. Sistemik Hastalıklarda Bronşektazi

Prof. Dr. Cengizhan SEZGİ

 Özet  PDF

11. Bronşektazide En Sık Patojenler: Psödomonas Kolonizasyon mu Enfeksiyon Nedeni mi?

Dr. Öğr. Üyesi Merve YUMRUKUZ ŞENEL, Prof. Dr. Nurhan SARIOĞLU

 Özet  PDF

12. Bronşektazi ve Tüberküloz Dışı Mikobakteri Enfeksiyonları

Prof. Dr. Gülistan KARADENİZ

 Özet  PDF

13. Bronşektazi ve Mantar Enfeksiyonları

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aylin ACET ÖZTÜRK, Doç. Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN

 Özet  PDF

14. Bronşektazide Akut Alevlenme Tedavisi

Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN

 Özet  PDF

15. Bronşektazide Uzun Dönem Anti-İnflamatuvar Tedavi

Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN

 Özet  PDF

16. Bronşektazide Profilaktik Antibiyotik Tedavisi, İnhale Antibiyotik Kullanımı ve Aşılama

Dr. Öğr. Üyesi Olcay AYÇİÇEK, Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL

 Özet  PDF

17. Bronşektazide Cerrahi Tedavi

Doç. Dr. Mustafa Vedat DOĞRU, Doç. Dr. Celal Buğra SEZEN

 Özet  PDF

18. Bronşektazide Pulmoner Rehabilitasyon: Hava Yolu Temizleme Yöntemleri ve Egzersiz Eğitimi

Doç. Dr. Hülya ŞAHİN

 Özet  PDF

19. Bronşektazide İlerlemiş Hastalığın Kontrolü: Oksijen Tedavisi, Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon ve Akciğer Transplantasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Deniz DOĞAN MÜLAZİMOĞLU, Prof. Dr. Akın KAYA

 Özet  PDF

20. Çocukluktan Erişkinliğe Kistik Fibrozis Yönetimi

Prof. Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN1, Prof. Dr. Velat ŞEN2

 Özet  PDF