İçerikler

 PDF

1. Pulmoner Hipertansiyonun İsimlendirilmesinde, Tanısında ve Sınıflandırılmasında Güncel Gelişmeler

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BARAN KETENCİOĞLU, Prof. Dr. Nuri TUTAR

 Özet  PDF

2. Pulmoner Hipertansiyonda Transtorasik Ekokardiyografinin Yeri

Uzm. Dr. Mert EVLİCE, Prof. Dr. İbrahim Halil KURT

 Özet  PDF

3. Sağ/Sol Kalp Kateterizasyonu ve Vazoreaktivite Testi

Uzm. Dr. Mert EVLİCE, Prof. Dr. İbrahim Halil KURT

 Özet  PDF

4. Pulmoner Hipertansiyonda Görüntüleme Yöntemleri

Prof. Dr. Şerife Nur ULUSAN

 Özet  PDF

5. Pulmoner Hipertansiyonda Egzersiz Testlerinin Rolü: Tanı ve Yönetim

Doç. Dr. Berna AKINCI ÖZYÜREK, Prof. Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI

 Özet  PDF

6. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonun (Grup 1) Medikal Tedavisinde Güncel Gelişmeler

Prof. Dr. Elif YILMAZEL UÇAR

 Özet  PDF

7. Grup 3 Pulmoner Hipertansiyon: Tanısal ve Klinik Araştırmaların Gözden Geçirilmesi

Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ, Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

 Özet  PDF

8. Kronik Tromboembolik Hastalık ve Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon: Tanı ve Medikal Tedavi

Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN

 Özet  PDF

9. Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyonun Cerrahi Tedavisi ve Girişimsel Yönetimi

Uzm. Dr. Halil Emre ÖZLÜ, Prof. Dr. Gökçen ORHAN

 Özet  PDF

10. Grup 1 Dışı Pulmoner Hipertansiyonda Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH/Grup 1) Tedavisi Kullanımı

Doç. Dr. Sami DENİZ

 Özet  PDF

11. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastalarında Destek Tedavisi

Prof. Dr. Selvi AŞKAR

 Özet  PDF

12. Pulmomer Hipertansiyon Hastası Takibi

Doç. Dr. Ebru Şengül PARLAK

 Özet  PDF

13. Pulmoner Hipertansiyonda Egzersiz ve Rehabilitasyon

Doç. Dr. Hülya ŞAHİN

 Özet  PDF

14. Pulmoner Hipertansiyon Hastasının Yoğun Bakım Yönetimi

Uzm. Dr. Deniz DOĞAN MÜLAZİMOĞLU, Prof. Dr. Akın KAYA

 Özet  PDF

15. Pulmoner Hipertansiyonda Preoperatif Değerlendirme ve Perioperatif Yönetim

Doç. Dr. Nagihan DURMUŞ KOÇAK

 Özet  PDF

16. Gebelikte Pulmoner Hipertansiyon Yönetimi

Doç. Dr. Mahşuk TAYLAN

 Özet  PDF