İçerikler

 PDF

İnfluenzanın Değişen Yüzü

Doç. Dr. Irmak BARAN, Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL

 Özet  PDF

Grip Sezonunda Dolaşan Diğer Solunum Virüsleri

Doç. Dr. İmran SAĞLIK

 Özet  PDF

Güncel Tehdit: Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) ve Türkiye Deneyimi

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Duygu ZORLU

 Özet  PDF

SARS-CoV, MERS-CoV Neler Öğrendik? SARS-CoV2 ile Farklılıkları

Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN

 Özet  PDF

İmmünsüpresif Hastalarda Viral Pnömoniler: Ne Zaman ve Nasıl?

Uzm. Dr. Gülbahar DARILMAZ YÜCE, Prof. Dr. Şule AKÇAY

 Özet  PDF

Az Bilinen Virüsler: Human Metapneumovirus, Human Parechovirus ve Human Bocavirus

Yrd. Doç. Dr. Esra ÖZKAYA, Prof. Dr. Kurtuluş BURUK

 Özet  PDF

Viral Pnömoni Tanısında Laboratuvar

Uzm. Dr. Özgür APPAK, Prof. Dr. A. Arzu SAYINER

 Özet  PDF

Viral Pnömoni Tanısında Radyoloji

Dr. Mertcan ERDOĞAN, Prof. Dr. Recep SAVAŞ

 Özet  PDF

Viral Pnömoni Tedavisi

Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ

 Özet  PDF

Covid-19’da Destek Tedavisi

Prof. Dr. Hasan KAHRAMAN

 Özet  PDF

Viral Pnömoni: Yoğun Bakım Yönetimi

Uzm. Dr. Aslıhan GÜRÜN KAYA, Prof. Dr. Akın KAYA

 Özet  PDF

Solunum Virüsleri: Bulaşma Yolları ve Korunma

Uzm. Dr. Melike YAŞAR DUMAN, Prof. Dr. Rüchan SERTÖZ

 Özet  PDF

Ulusal Yayınlar Işığında Türkiye’de Viral Pnömoniler

Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK, Doç. Dr. Halit ÇINARKA

 Özet  PDF